ADVIESCOMMISSIE VOOR JEUGD- EN JONGERENBELEID (JAC)

De Adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid (JAC) adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over zaken op het gebied van jeugd en jongeren. Ook houden zij zich bezig met het verbeteren van de positie van jongeren in de Rondeveense samenleving.

De Jongerenadviescommissie vergadert normaal gesproken elke maand in het gemeentehuis. Nu vinden onze vergadering online plaats.

Volg ons ook op Instagram via @jacderondevenen of op Facebook via Jongerenadviescommissie De Ronde Venen

Over de JAC

Maak kennis! Als Jongerenadviescommissie vinden wij het belangrijk dat jongeren een stem hebben bij de besluitvorming van de gemeente.

Advies

De Jongerenadviescommissie adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over zaken op het gebied van jeugd en jongeren.

Vergaderdata

De Jongerenadviescommissie vergadert normaal gesproken elke maand in het gemeentehuis, nu is de locatie van de vergadering afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Kom eens langs op één van onze vergaderingen of schuif online aan!