ADVIESCOMMISSIE VOOR JEUGD- EN JONGERENBELEID (JAC)

De Adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid (JAC) adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over zaken op het gebied van jeugd en jongeren. Ook houden zij zich bezig met het verbeteren van de positie van jongeren in de Rondeveense samenleving.

De Jongeren Adviescommissie vergadert elke maand in het gemeentehuis.

Volg ons ook op Instagram via @jacderondevenen

Over de JAC

Maak kennis! Als Jongeren Adviescommissie vinden wij het belangrijk dat jongeren een stem hebben bij de besluitvorming van de gemeente.

Advies

(JAC) adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over zaken op het gebied van jeugd en jongeren.

Vergaderdata

Het jongerenadviescommissie vergadert elke maand in het gemeentehuis. Kom eens langs op één van onze vergaderingen.