De Jongeren Adviescommissie (JAC) bestaat momenteel uit zeven leden tussen de 16 en 23 jaar. Eén keer per maand vergaderen we met de hele commissie tijdens de Algemene Vergadering (AV). Tijdens de AV worden actuele onderwerpen en adviezen besproken die alle jongeren in onze gemeente aangaan. De JAC geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die jongeren in de gemeente De Ronde Venen aangaan. Hierbij valt te denken aan onder andere huisvesting, sport, uitgaan en scholing.

Jongeren nemen een belangrijke plaats in de samenleving in. Bij problemen waar de gemeente (op de één of andere manier) een rol in speelt, is het voor jongeren lastig gebleken om de juiste weg te vinden. Daar is verandering in gekomen. Door de oprichting van de JAC is het voor jongeren eenvoudiger geworden om de weg binnen de gemeentelijke organisatie te vinden en om standpunten kenbaar te maken. Als Jongeren Adviescommissie vinden wij het belangrijk dat jongeren een stem hebben bij de besluitvorming van de gemeente. Kom eens langs op één van onze vergaderingen of stuur een e-mail.

De adviezen die wij in de afgelopen tijd naar de gemeente gestuurd hebben kunnen opgevraagd worden via jac@derondevenen.nl.