De JAC vergadert minstens 10 keer per jaar. Gedurende de zomervakantie vergaderen wij niet, maar zijn wij wel bereikbaar via onze mail.

De data van onze vergaderingen in 2023:

  • 25 september
  • 30 oktober
  • 27 november
  • 18 december

Tegen het einde van het jaar zullen de vergaderdata voor 2024 bekend worden gemaakt, en ook op deze site worden geplaatst.

Wanneer u aanwezig wil zijn bij een vergadering, kunt u altijd mailen naar jac@derondevenen.nl. Ook voor andere vragen bent u welkom!