De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De partijen CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP, hebben dinsdag 28 december een akkoord bereikt over de vorming van een coalitie. De vier partijen leveren ieder een wethouder aan het nieuwe college. De wethouders worden maandag 3 januari tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Het akkoord dat de vier partijen hebben gesloten heeft als titel ‘Kernachtig Verbinden’ meegekregen. De nieuwe coalitie gaat zich de komende jaren inspannen om De Ronde Venen als actieve Groene Hart gemeente op de kaart te zetten met acht vitale kernen. Daarnaast vinden de vier partijen het belangrijk om als gemeente actief de verbinding met instellingen, organisaties, verenigingen, andere overheden en het bedrijfsleven te zoeken, en zo met elkaar tot oplossingen te komen voor de uitdagingen en kansen waar de gemeente voor staat. Het bereikte akkoord is inmiddels goedgekeurd door de fracties van de vier partijen.

Het nieuwe college krijgt vier wethouders, twee fulltimers en twee parttimers. De fulltime wethouders worden geleverd door CDA en VVD. Ingrid Lambregts (CDA) krijgt onder andere Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Volkshuisvesting en Sport in haar portefeuille en Pieter Palm (VVD) onder andere Financiën, Organisatie, Economie en Grondzaken. Erika Spil (PvdA/GroenLinks) heeft Samenleving in haar portefeuille en Kees Schouten (ChristenUnie/SGP) Kernenbeleid en wijkgericht werken.

Ingrid Lambregts, die als lijsttrekker van de grootste partij in de gemeenteraad het voortouw had bij de onderhandelingen, is zeer tevreden over het bereikte akkoord. ,, De gesprekken zijn soepel en in een goede sfeer verlopen. Voor alle vier de partijen geldt dat zij, na het samengaan van Abcoude en De Ronde Venen, van de nieuwe gemeente een succes willen maken. We willen alle vier dat er een gemeente komt die er een gezonde financiële huishouding op nahoudt zonder de lasten onevenredig zwaar bij de burgers neer te leggen. Een gemeente die oog en aandacht heeft voor de acht kernen waaruit zij bestaat en een gemeente die dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Ook willen we dat de nieuwe gemeente een fijne en veilige plaats is om te wonen en die zich blijft inzetten om voor jong tot oud een voldoende aanbod te realiseren om een huis te kunnen kopen of huren.”

Maandagavond 3 januari 2011 wordt het bereikte coalitieakkoord ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van De Ronde Venen. Tevens worden tijdens deze vergadering de vier wethouders benoemd. De openbare raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.