Op donderdag 19 mei ’11 zal de JAC aanwezig zijn op de Beursvloer De Ronde Venen. De Beursvloer is een initiatief van het bedrijfsleven en de Gemeente De Ronde Venen, met als doel de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren en te ontwikkelen en de sociale binding in De Ronde Venen te vergroten. Het is dé plek waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en kunnen handelen in menskracht, middelen, kennis en klussen. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander wellicht zeer gewenst. Geld is hierbij een taboe.

De JAC zal tijdens de Beursvloer op zoek gaan naar interessante bedrijven voor de jongeren. We hopen op steun van de van bedrijven voor onze werkzaamheden en wellicht staan deze klaar om ons en jullie te ondersteunen met activiteiten.

Via de website zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen naar aanleiding van Beursvloer De Ronde Venen.

Onderzoek brengt woonwensen in beeld

Veel inwoners wonen met plezier in De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen en woningcorporatie Westhoek Wonen spannen zich in om er voor te zorgen dat dit ook zo blijft. Om te weten wat inwoners een prettige woning en leefomgeving vinden, is onderzoek nodig. Op initiatief van de gemeente De Ronde Venen en Westhoek Wonen vindt daarom van 11 mei tot 3 juni een grootschalig woononderzoek plaats, waarbij aan huishoudens in de gemeente De Ronde Venen wordt gevraagd een woonwensenenquête in te vullen.

Wat waardeert u het meest aan uw woning? Woont u het liefst dichtbij winkels, of liever in een rustige, kindvriendelijke wijk? Vindt u het belangrijk om te beschikken over een grote tuin, of heeft u liever dat uw woning wat groter is? De vragen in deze woonwensenenquête gaan niet alleen over uw huidige woning en woonomgeving, maar ook over uw toekomstige woonplannen en woonwensen.

De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente en Westhoek Wonen een goed beeld van alle woonwensen bij verschillende groepen bewoners. De antwoorden op deze vragen hebben de gemeente en Westhoek Wonen nodig om hun woonbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van hun inwoners en huurders en daarmee te blijven zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. Deze visie vormt de basis voor toekomstige woningbouwplannen. Westhoek Wonen gebruikt de resultaten om de kwaliteit van haar woningvoorraad af te stemmen op de wensen van haar klanten.

Vanaf 11 mei kunnen inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente De Ronde Venen deelnemen aan het onderzoek. Tot uiterlijk 3 juni kunnen zij de enquête op internet invullen. De enquête is te vinden op http://survey.adv-mr.nl/derondevenen of via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl en dan klikken op de button ‘woonwensenonderzoek’. Door mee te doen maken deelnemers kans op een mooie prijs, zoals een ipod of een HEMA cadeaubon ter waarde van 150 euro. De resultaten van het onderzoek zijn rond de zomer bekend en een samenvatting wordt op de gemeentelijke informatiepagina in het Witte Weekblad gepubliceerd.