In de laatste vergadering van 2010 zijn alvast de nieuwe vergaderdata voor de eerste helft van 2011 vastgezet. Wel zo makkelijk om alvast te vermelden.
De voorlopige  vergaderdata zijn:

Dinsdag 5 april
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 21 juni

We hopen je eens te zijn tijdens onze vergaderingen!

Zoals ieder jaar organiseert de gemeente een nieuwjaarsreceptie. Omdat vorig jaar goed beviel was de JAC ook dit jaar aanwezig op de receptie.

Namens de JAC willen we jullie allemaal een goed 2011 wensen!

In het nieuwe jaar gaat de JAC gewoon door, dus al je Ieren zijn nog steeds van harte welkom!