Lees onze nieuwsbrief van mei:

JAC nieuwsbrief mei

Programmaraad zoekt nieuw JONGEREN-lid!

Op 19 april had de JAC een overvolle vergaderagenda en veel toeschouwers. Eén van de onderwerpen was de programmaraad. De heer Hans Niehe, voorzitter van deze programmaraad, kwam de jongeren uit de JAC enthousiast maken voor zijn commissie. De programmaraad houdt zich bezig met welke televisie en radiozenders er in het basispakket zitten van de kabelexploitant. Ze letten er hierbij op dat er een goede mix is tussen publieke en commerciële zenders en dat er rekening gehouden wordt met alle leeftijds- en doelgroepen. Daarom willen ze ook graag een jongere in hun commissie! Wil jij later iets gaan doen met multi-media? Heb jij televisie en radio altijd al interessant gevonden? Wil je een lotingsstudie gaan die te maken heeft met dit onderwerp en wil je hiervoor indruk maken met je CV? KOM DAN NU BIJ DE PROGRAMMARAAD! Heb je nog geen maatschappelijke stage plek gevonden en zou je die stage graag in de programmaraad willen lopen? Vraag naar je docent, bij de JAC of bij de programmaraad naar de mogelijkheden!

Op de website vind je meer informatie over wat de programmaraad doet, wanneer ze vergaderen en wie er nog meer inzitten: http://www.programmaraadweidegebied.nl/ Wil je graag dat wij als JAC contact leggen tussen jou en de programmaraad? Mail ons dan even en dan is dat zo geregeld!

Op 12 november 2011 hield de Gemeente De Ronde Venen haar eerste ‘dag van de dialoog’. Doel
van de avond is dat mensen uit de gemeente – zowel mensen uit verschillende organisaties of
stichtingen als geïnteresseerde inwoners – met elkaar in gesprek gaan over wat hen bezig houdt in
onze gemeente. Het thema was: ‘Samenleven in de gemeente.’ Ook de JAC was op deze avond met
vier vertegenwoordigers aanwezig om namens de jeugd een jonge en frisse stem te laten horen.

JAC-leden hebben de avond als heel constructief, inspirerend en gezellig ervaren! Op verschillende
locaties gingen groepjes van 6 á 7 mensen met elkaar aan tafel om met elkaar te spreken over wat
hun ervaringen zijn met het thema ‘samenleven’. Hoe gaan jouw buren met elkaar om? Vind je dat er
een goede sfeer heerst in onze gemeente of voel je je buitengesloten of onveilig? Waar ligt dat dan
aan? Kunnen we er aan bijdragen dat iedereen zich gezien en veilig voelt in onze gemeente? Tijdens
een heerlijke maaltijd kwam dit soort onderwerpen aan bod en werden we tot slot uitgedaagd
onze dromen voor deze gemeente te formuleren. Al die dromen zijn samengevoegd tot één groot
dromenboek dat te lezen is op deze website.

Wat ons opviel bij het lezen van al die prachtige dromen, is dat er veel gesproken wordt over
jongeren. Kennelijk zijn veel mensen – jong en oud – bezig met de doelgroep waar ook wij als JAC ons
mee bezig houden. Een aantal dromen van verschillende mensen die hebben deelgenomen aan de
De dag van de dialoog:

Ik wil graag dat er mee muziekactiviteiten worden georganiseerd worden voor jongeren!

Ik droom van meer betrokken jongeren die interesse tonen in MENSEN!

Ik wil kinderen graag zangles geven of een instrument laten bespelen in onze oefenruimte de Box.
Speciaal voor kinderen van ouders die daarvoor het geld niet hebben of voor kinderen met een
beperking!

Ik droom van meer saamhorigheid in de maatschappij en meer contact in de buurt. Jong & oud. Zwart
& wit.

Heb jij ook dromen voor onze gemeente?! Plaats die hieronder op deze website! Weet je volgend
jaar van harte uitgenodigd op de volgende Dag van de Dialoog of kom gerust eens langs op één van
onze vergaderingen om met ons mee te dromen!