Lees hieronder het advies dat de JAC heeft uitgebracht over de voorgenomen bezuinigingen bij stichting De Baat. Of klik hier.

Geachte leden van het College,

De JAC wil graag advies uitbrengen over of het wenselijk is dat door de bezuinigingen het accomodatiegebonden jongerenwerk wordt afgestoten. Feit is dat stichting De Baat moet bezuinigen, de vraag is waarop. Wij waarderen de ijver waarmee de verschillende opties zijn onderzocht en willen jullie graag laten delen in onze visie. De JAC adviseert:

De bezuiniging van stichting De Baat subsidie 2012 ad 5% niet te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum de Fabriek.

 

Een aantal gedachten en vragen die aan de basis liggen van dit advies:

–       De JAC is vóór het accommodatie gebonden jongerenwerk. Veel jongeren hebben er behoefte aan zich ook op een andere plek dan in hun ouderlijk huis, thuis te voelen. Voor sommigen is De Fabriek zelfs de enige plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Deze doelgroep wordt door de bezuinigingen getroffen en dat acht de JAC zeer onwenselijk. De JAC is van mening dat de gevolgen van het ‘nergens thuis kunnen voelen’ ongetwijfeld zullen worden vertaald in andere kosten voor de maatschappij.

–       De JAC vraagt zich af waarom de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’ (de bezuinigingen worden toegepast op alle werkvelden en gaan niet ten koste van één doelgroep) niet kan worden toegepast? Is er onderzoek gedaan naar welke gevolgen deze methode heeft? Waarom staat hierover niets in het voorstel?

–       De JAC vraagt zich af of de diensten van stichting De Baat niet anders ingericht kunnen worden zodat er op een andere manier bezuinigd kan worden. Nu wordt namelijk gesteld dat wanneer er bezuinigd wordt op één van de andere doelgroepen dan het jongerenwerk, alle werkzaamheden voor die groep dan zullen verdwijnen. Misschien hoeft dit niet het geval te zijn als de werkzaamheden anders ingericht worden?

–       De Visie Jongerenwerk is terzijde geschoven en daarom acht de JAC het zeer onwenselijk een dergelijke ingrijpende beslissing te nemen die grote gevolgen heeft voor de inrichting van het jongerenwerk. Pas wanneer in de visie Jongerenwerk duidelijk is hoe het jongerenwerk ingericht moet worden, kan besloten worden al dan niet het accomodatiegebonden jongerenwerk af te stoten uit bezuinigingsoverwegingen.

De JAC onderschrijft het belang van het werk dat Stichting De Baat doet voor andere kwetsbare groepen in de samenleving. Het is niet zo dat de JAC slechts tegen dit voorstel is omdat sec het belang van jongeren in het geding komt. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze beslissing te overhaast genomen wordt en dat nog te veel vragen onbeantwoord zijn gebleven.

Tenslotte vraagt de JAC zich af of het voorstel niet tegenstrijdig klinkt? Enerzijds wordt gezegd dat ‘het idee van jongerenwerk (…) op een vaste plek in Mijdrecht wordt losgelaten (…)’[1] en anderzijds wordt er voorgesteld er zorg voor te dragen ‘dat de accommodatie De Fabriek in overleg met een eventuele huurder beschikbaar blijft voor het jongerenwerk’[2].

Graag vraagt de JAC u om een inhoudelijke reactie op dit advies. Uiteraard is zij bereid tot verdere toelichting indien nodig.

Namens de Jongeren Advies Commissie,

Wouter Kroese                                                                                             Richard Reurings

Voorzitter                                                                                                      Secretaris


[1] Pagina 5 van het raadsvoorstel met als onderwerp ‘Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek’

[2] Pagina 1 van het raadsvoorstel met als onderwerp ‘Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek’

Vanavond is er een nieuwe raadsvergadering en dus ook weer een nieuwe Zijkamer. Vanavond met het thema ‘Uitgaan voor jongeren in De Ronde Venen’. In kader van dit thema is de JAC gevraagd een stukje te schrijven voor op de site van De Zijkamer. Hieronder kun je onze bijdrage lezen.

Uitgaan voor jongeren in De Ronde Venen

Uitgaan is en blijft een van de speerpunten binnen de Jongeren Advies Commissie (JAC). Zeker omdat dit nog steeds niet goed geregeld is in onze gemeente. In het verleden heeft de JAC meerdere adviezen over dit onderwerp uitgebracht. Met de vestiging van La Paix in JC Allround leek er een tijdelijke oplossing te ontstaan. Echter de behoefte aan een ‘grote’ discotheek bleef.

Inmiddels is er weer veel veranderd. La Paix is er niet meer, JC Allround is omgedoopt tot De Fabriek maar sluit wellicht binnenkort ook zijn deuren. Uitgaan voor jongeren in De Ronde Venen blijft nu dus beperkt tot het bezoeken van een van de kroegen of verenigingen in onze gemeente. Gelukkig kent onze gemeente wel veel lokale initiatieven om evenementen te organiseren, denk maar aan Vogelvrij, het AJOC Festival of laatst de EK tent. Maar dit voorziet niet in de behoefte aan een vaste uitgaansplek.

Ieder jaar bezoekt de JAC het Veenlanden College om met de jongeren daar in discussie te raken. Uitgaan is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Waar is de Ronde Veense jeugd in het weekend te vinden? Ze lijken massaal de gemeente uit te trekken. Amsterdam of Utrecht is heel normaal voor de jeugd, terwijl hun ouders graag zien dat ze wat dichter bij huis blijven. Echter, daar zijn geen voorzieningen voor.
De jeugd lijkt hun wegen dus wel te vinden naar de plekken die wél iets te bieden hebben. Maar moet er dan nog wel iets gebeuren op het gebied van uitgaan in De Ronde Venen?  De behoefte voor een grote discotheek in onze gemeente lijkt minder te worden. Veel jongeren hebben hun vraagtekens of een discotheek hier wel een succes zou kunnen worden. (Wellicht door het grote eisenpakket dat de gemeente stelt?). De jongeren, die hun wegen inmiddels buiten onze gemeente gevonden hebben, vinden het wel prima, zij zien liever dat er wat gebeurt aan de bereikbaarheid van die plekken. Het OV is er de laatste jaren niet bepaald beter op geworden. Zeker om weer (veilig) terug naar huis te komen kan een flinke uitdaging zijn.

Welke rol speelt De Fabriek in dit verhaal? Veel jongeren die we gesproken hebben op het VLC kennen De Fabriek (of voormalig Allround) wel en zijn er wel eens geweest. Veel kennen het vooral van de tienerdisco’s of het jongerenwerk. Nu geven ze aan er maar zeer sporadisch te komen, maar er gebeurt ook niet zoveel. Veel jongeren geven wel aan blij te zijn dat ze in hun vroege tienerjaren naar de tienerdisco’s konden en ze zouden het dan ook jammer vinden voor de tieners van nu als zo’n plek verloren gaat door bezuinigingen. 

De JAC is erg benieuwd naar jullie mening over dit onderwerp. We gaan graag met jullie in gesprek tijdens de Zijkamer van 28 juni. Of natuurlijk een andere keer!

Meer te weten komen over de JAC? Bezoek onze website eens: www.jac-derondevenen.nl, check onze twitter @JAC_DRV of zoek ons op facebook.