Agenda JAC 18 december 2017

 

 1. Opening
 2. Verslag vergadering 28 november 2017
 3. Actiepunten

Quinten: Geeft reactie op ChristenUnie-SG.

Manon: Geeft reactie op Leonie wat betreft advies van JAC

 1. Woningbouw/de woningvisie

De JAC heeft vragen met betrekking tot woningen in de Ronde Venen die bestemd zijn voor starters. Hier wil de JAC over spreken met de beleidsmedewerker die gaat over de woningbouw en woningvisie in de Ronde Venen.

 1. De organisatie van het Fris Feest verder bespreken

De organisatoren van het Fris Feest zijn de vorige vergadering aangeschoven om te vertellen hoe zij het feest hebben georganiseerd. Naar aanleiding hiervan stuurt Ferry het kostenplaatje op en verdere informatie. Met het kostenplaatje en verdere informatie zullen wij bekijken wat wij kunnen betekenen voor het Fris Feest en de organisatie hiervan verder bespreken.

 1. Facebook en website

Ideeën voor de Facebook en website bedenken zoals een poll, kennismaking met de leden, etc. Daarnaast moet er gekeken worden of er nog iets ontbreekt om de website en Facebook actief te houden.

 1. Overige besluiten
 • Verkiezingen

Nu het debat op het VLC niet doorgaat moeten wij bekijken wat wij verder willen met de verkiezingen en of wij hier nog iets voor willen organiseren.

 • Uitschrijven van adviezen

Er is besloten om reeds gegeven adviezen uit te schrijven. Nu moet er besloten worden wie wat aanpakt en welke adviezen we willen uitschrijven.

 1. Planning 2017
Datum Onderwerp Wie
24 april Jeugdverordening/ toegang Magda
29 mei Meedenken met inhoud jongerenenquête/ Leden werven/ Website, emailadres en Facebook Rosemarie en Thijmen
26 juni

 

4 september

Nabespreken Centrumplan Abcoude, enquête, website en Facebook

De presentatie voor VLC

 
25 september Evenementen/uitgaansleven voor jongeren onder de 18 jaar Marianne + jongeren van vlc
30 oktober

 

27 november

Belangrijke punten voor jongeren voor de partijen en evenementen

Eigen verordening en huishoudelijk regelement aanpassen

 

 

Mirjam + organisatoren Fris Feest

18 december

29 januari 2018

26 februari

Woningbouw/ de woningvisie

Partijprogramma’s uitzoeken

Huishoudelijk regelement JAC

 

 

Mirjam

 

 1. Rondvraag en sluiting

Jac-alert! Enthousiaste betrokken jongeren gezocht uit ALLE dorpskernen!

Sinds 2011 bestaat de Gemeente de Ronde Venen uit de dorpskernen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Amstelhoek, De Hoef, Baambrugge, Wilnis en Abcoude. De Jongeren Advies Commissie (JAC) adviseert deze nieuwe gemeente over haar jongerenbeleid; alles waar jongeren bij betrokken zijn heeft onze interesse! We zijn momenteel met zeven JAC-leden uit drie verschillende dorpskernen (Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude).We zouden graag nog JAC-leden willen die ons kunnen helpen in de communicatie met de jongeren uit de andere dorpskernen! Is er genoeg woonruimte voor jongeren in Wilnis? Zijn er genoeg jongerenactiviteiten voor jongeren in Waverveen? Wij willen het horen van JULLIE! Ook de jongeren uit andere dorpskernen zijn natuurlijk zéér welkom om onze commissie te versterken.

Er komen ook weer gemeenteraadsverkiezingen aan in 2014. Dat betekent dat de politieke partijen hun partijprogramma gaan schrijven en indruk willen maken op jullie als jonge kiezers. Wij kunnen ze helpen door duidelijk aan te geven welke kant wij op willen met onze gemeente. Daarom roepen we jullie op om je wensen en knelpunten aan ons kenbaar te maken. Stuur ons een bericht op Facebook, volg ons op Twitter, ga naar onze website of kom langs op één van onze vergaderingen op het gemeentehuis in Mijdrecht.  Lijkt het je wat om lid te worden van onze commissie dan staat daar een kleine vergoeding tegenover, dan kun je daarmee je CV wat oppoetsen (politiek en maatschappelijke betrokkenheid wordt hoog gewaardeerd!) en daarnaast heb je invloed op welke koers onze gemeente gaat varen met haar jongerenbeleid! Mocht het vervoer naar Mijdrecht voor de vergaderingen een probleem zijn; laat ons dat dan even weten! Er kan dan altijd wat geregeld worden (en je hebt gelijk een mooi speerpunt als je eenmaal in de JAC zit!). Graag horen we van jullie!

Adviescommissie voor Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC)

Gemeente de Ronde Venen
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

E-mail: info@jac-derondevenen.nl
www.jac-derondevenen.nl

Lees HIER onze eerste reactie op de concept Woonvisie.

Lees hieronder het advies dat de JAC heeft uitgebracht over de voorgenomen bezuinigingen bij stichting De Baat. Of klik hier.

Geachte leden van het College,

De JAC wil graag advies uitbrengen over of het wenselijk is dat door de bezuinigingen het accomodatiegebonden jongerenwerk wordt afgestoten. Feit is dat stichting De Baat moet bezuinigen, de vraag is waarop. Wij waarderen de ijver waarmee de verschillende opties zijn onderzocht en willen jullie graag laten delen in onze visie. De JAC adviseert:

De bezuiniging van stichting De Baat subsidie 2012 ad 5% niet te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum de Fabriek.

 

Een aantal gedachten en vragen die aan de basis liggen van dit advies:

–       De JAC is vóór het accommodatie gebonden jongerenwerk. Veel jongeren hebben er behoefte aan zich ook op een andere plek dan in hun ouderlijk huis, thuis te voelen. Voor sommigen is De Fabriek zelfs de enige plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Deze doelgroep wordt door de bezuinigingen getroffen en dat acht de JAC zeer onwenselijk. De JAC is van mening dat de gevolgen van het ‘nergens thuis kunnen voelen’ ongetwijfeld zullen worden vertaald in andere kosten voor de maatschappij.

–       De JAC vraagt zich af waarom de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’ (de bezuinigingen worden toegepast op alle werkvelden en gaan niet ten koste van één doelgroep) niet kan worden toegepast? Is er onderzoek gedaan naar welke gevolgen deze methode heeft? Waarom staat hierover niets in het voorstel?

–       De JAC vraagt zich af of de diensten van stichting De Baat niet anders ingericht kunnen worden zodat er op een andere manier bezuinigd kan worden. Nu wordt namelijk gesteld dat wanneer er bezuinigd wordt op één van de andere doelgroepen dan het jongerenwerk, alle werkzaamheden voor die groep dan zullen verdwijnen. Misschien hoeft dit niet het geval te zijn als de werkzaamheden anders ingericht worden?

–       De Visie Jongerenwerk is terzijde geschoven en daarom acht de JAC het zeer onwenselijk een dergelijke ingrijpende beslissing te nemen die grote gevolgen heeft voor de inrichting van het jongerenwerk. Pas wanneer in de visie Jongerenwerk duidelijk is hoe het jongerenwerk ingericht moet worden, kan besloten worden al dan niet het accomodatiegebonden jongerenwerk af te stoten uit bezuinigingsoverwegingen.

De JAC onderschrijft het belang van het werk dat Stichting De Baat doet voor andere kwetsbare groepen in de samenleving. Het is niet zo dat de JAC slechts tegen dit voorstel is omdat sec het belang van jongeren in het geding komt. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze beslissing te overhaast genomen wordt en dat nog te veel vragen onbeantwoord zijn gebleven.

Tenslotte vraagt de JAC zich af of het voorstel niet tegenstrijdig klinkt? Enerzijds wordt gezegd dat ‘het idee van jongerenwerk (…) op een vaste plek in Mijdrecht wordt losgelaten (…)’[1] en anderzijds wordt er voorgesteld er zorg voor te dragen ‘dat de accommodatie De Fabriek in overleg met een eventuele huurder beschikbaar blijft voor het jongerenwerk’[2].

Graag vraagt de JAC u om een inhoudelijke reactie op dit advies. Uiteraard is zij bereid tot verdere toelichting indien nodig.

Namens de Jongeren Advies Commissie,

Wouter Kroese                                                                                             Richard Reurings

Voorzitter                                                                                                      Secretaris


[1] Pagina 5 van het raadsvoorstel met als onderwerp ‘Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek’

[2] Pagina 1 van het raadsvoorstel met als onderwerp ‘Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek’