Concept beleidsplan

, ,

De JAC was donderdag 7 april jl. met twee leden aanwezig op de laatste inspraak- en informatiebijeenkomst over het concept beleidsplan 2011-2014. Burgemeester Burgman en wethouders Lambregts-van Nobelen, Palm, Schouten en Spil waren aanwezig om in het algemeen het beleidsplan, de programma’s en eigen taken toe te lichten.

Wat op deze avond duidelijk naar voren kwam is dat ook gemeente De Ronde Venen niet aan de economische crisis ontkomt. De gemeente moet bezuinigen en dat is overal merkbaar. De burgemeester benadrukte dat de gemeente de inwoners, ondernemers en organisaties nadrukkelijk gaat aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze verwacht een actievere houding en een participerende rol in de samenleving. Dit laatste is natuurlijk een mooi punt voor de JAC! Als de gemeente meer initiatieven vanuit de burgers wil zien en horen zullen wij ook zeker ons steentje bijdragen.

Het onderwerp dat deze avond ook meerdere malen werd aangehaald is het onderwerp van de ‘vergrijzing’ en de ‘ontgroening’. Er komen in de gemeente steeds meer ouderen bij en het aantal jonge inwoners neemt af. Dit heeft allerlei gevolgen; de zorgbehoefte verandert, er moet worden nagedacht over seniorenwoningen en ruimtelijke ordening. Maar vooral dat de gemeente wat moet doen om ervoor te zorgen dat niet alle jonge bewoners uit de gemeente vertrekken! De JAC heeft aangegeven dat we de nieuwbouwprojecten in de gemeente met interesse volgen en erop toezien dat het minimale percentage van 25% starterwoningen wordt gehaald.

Verder wordt de JAC nog een paar keer als adviescommissie en organisatie aangehaald in het beleidsplan. Doelen en acties hierbij zijn dat de gemeente zich actiever zal inzetten voor het politiek bewust maken van jongeren. Ook zal de gemeente meer ondersteuning gaan bieden aan de JAC in de komende jaren. Wij hopen dat de JAC hierdoor nog meer als belangrijk adviesorgaan naar voren zal komen. Voor de JAC is dit een wezenlijk punt en wij hebben deze avond het belang hiervan nog eens benadrukt. Niet alleen is trouwens de ondersteuning naar de JAC toe belangrijk, maar de JAC ziet zelf ook mogelijkheden voor de gemeente om waar gevraagd te ondersteunen met adviezen. Jammer genoeg werd er niet concreet ingegaan op de vraag in wat voor vorm we dit moeten zien en hoe de gemeente dit verder denkt te gaan aanpakken. We zijn benieuwd.

Al met al een interessante avond, we zien de samenwerking met het nieuwe college vol vertrouwen tegemoet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.